Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto
PRODUKTY
PRODUKTY

POMOC CEZ VZDIALENÚ OBRAZOVKU
podpora iba pre registrované firmy

Informácie pre spotrebiteľov

 
Informácie pre partnerov a spotrebiteľov:
 
 
V cene výrobkov je zahrnutý aj recyklačný príspevok.
 
Väčšina nami dodávaných produktov sú elektrozariadenia, z ktorých sa po čase stane elektroodpad.
 
Naša spoločnosť je členom kolektívneho systému nakladania s elektroodpadom OZV ASEKOL SK.
 
Elektroodpad a použité batérie doporučujeme zlikvidovať prostredníctvom tejto spoločnosti, bližšie informácie nájdete na www.asekol.sk
 
ELEKTROODPAD A POUŽITÉ BATÉRIE NEPATRÍ DO KOMUNÁLNEHO ODPADU !!!