Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto
PRODUKTY
PRODUKTY

POMOC CEZ VZDIALENÚ OBRAZOVKU
podpora iba pre registrované firmy

Podmienky registracie na Eportálu

Vytvorenie konta nie je automatické,  je podmienené súhlasným stanoviskom nášho obchodného oddelenia, ktoré bude udelené iba registrovaným partnerom po splnení dole uvedených podmienok registrácie a vyplnení Užívateľských údajov a Údajov firmy v registračnom formulári.
Podmienky registrácie:
  1. Zaslanie firemných údajov:  Názov, adresa, IČO, IČ DPH, DIČ, email, telefón a kontakt na email:obchod@express-alarm.sk
  2. Absolvovanie vstupného školenia alebo preukázanie odbornej spôsobilosti v inštalácii bezpečnostných systémov.
  3. Predloženie licencie na technickú službu podľa zákona o SBS.
  4. Podpísanie Rámcovej kúpno-predajnej zmluvy s našou spoločnosťou.
  5. Podpísanie Dohody o mlčanlivosti.

S fyzickými osobami neobchodujeme ani im neumožňujeme registráciu a následné vytvorenie konta.